Наукова діяльність

Співробітники Кафедри у 2021 році взяли активну участь у фахових заходах, представивши результати кафедральної НДР 

 1.      Aleksandr Abaturov, Anna Nikulina. Association of Single Nucleotide Non-Synonymous Polymorphisms of The Leptin Receptor Gene and Feeding Behavior In Children. Virtual Keystone Symposia. Obesity: From Cell to Patient. Silverthorne, CO February 1-3, 2021. Access the meeting here: https://virtual.keystonesymposia.org/ks/live/691/page/6196/13588.

2.      Абатуров О.Є., Нікуліна А.О. Генетичні та імунологічні фактори ризику метаболічно нездорового ожиріння. Фахова школа з онлайн-трансляцією «UkrainePediatricGlobal-2021. Session 1». Київ, 24.03.2021. Посилання на трансляцію https://youtu.be/7KRJ8dKK7MM. 

Доцент  В.О. Дитятковський  взяв  участь у якості  доповідача на  НПК "Респіраторні читання-2021", на якій  доповів результати наукової роботи в рамках НДР Кафедри та докторської дисертаційної роботи. 

Зав. кафедрою, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України О.Є. Абатуров,  к.мед.н.  асистент Н.М.Токарєва 10 -12 березня 2021 року прийняли активну участь  у роботі  " VIII International Scientific and Practical Conference", London, United Kingdom,10-12-th March 2021.

 Зав. кафедри, д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України О.Є. Абатуров,  к.мед.н.  асистент Токарєва  Н.М.; к.мед.н.  асистент Л.Л.Петренко 13-14 березня 2021 року прийняли  участь  у роботі  науково- практичної конференції з міжнародної участю " Складний пацієнт в практиці педіатра" (Національний університет охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика, м. Київ).