Колектив

Колектив кафедри

Абатуров Олександр Євгенович

Завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки та

техніки України.

Член експертної ради з клінічної медицини ДАК МОН України, Голова «Асоціації

дитячих гастроентерологів Дніпропетровської області», Заступник голови «Асоціації

педіатрів Дніпропетровської області», Член персонального складу мультидисциплынарної

робочої групи з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за напрямком

«Педіатрія та неонатологія» згідно Наказу МОЗ України №1980 від 18 серпня 2020 року,

член Міжнародної професорської асоціації,

Головний редактор журнала «Здоров’я дитини», член редакційної ради фахових

журналів «Педіатрія, акушерство та гінекологія», «Современная педиатрия»,

«Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології», «Педиатрия. Восточная

Европа».

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, дитячий гастроентеролог вищої

кваліфікаційної категорії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук:

«Часто хворіючі діти і диференційований підхід до імунореабілітації стану їх здоров'я» за

спеціальністю – педіатрія (рік захисту - 1996).

Кількість публікацій – 880, з них монографій - 44, навчальних посібників - 20,

національних підручників – 5.

https://scholar.google.com/citations?user=DFvZFIoAAAAJ&hl=ru&authuser=1

https://orcid.org/0000-0001-6291-5386

Scopus Author ID: 6507023302

Агафонова Олена Олександрівна

Кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за учбово-методичну роботу кафедри.

Заступник декана ІІ медичного факультету, член Проблемної комісії "Здоров'я матері та дитини" ДЗ "ДМА".

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, дитячий гастроентеролог,

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Вікові клінічні та імуно-ендокринні особливості дітей з частими респіраторними захворюваннями, ефективність застосування комплексного імуноглобулінового препарату (КІП) та його поєднання з тимогеном» за спеціальністю – педіатрія (рік захисту - 2000).

Кількість публікацій - 186; з них монографій - 8, навчальних посібників - 5, національних підручників – 3.

https://scholar.google.com/citations?user=YDsc9RMAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-1787-4770

Дитятковський Володимир Олександрович

Кандидат медичних наук, доцент, відповідальний за науково-дослідницьку роботу кафедри.

Лікар-педіатр першої кваліфікаційної категорії, лікар-дитячий алерголог.

Відповідальний за інформаційну підтримку WEB-сторінки кафедри на сайті ДЗ «ДМА МОЗ України», відповідальний за виховну роботу зі студентами на базі гуртожитку №6.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Диференційований підхід до лікування та профілактики полінозу у дітей» за спеціальністю – педіатрія (рік захисту - 2011).

Тема запланованої дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук - "Персоналізований генотип-асоційований підхід до лікування та прогнозу атопічних хвороб у дітей" (строки виконання : 01.2018- 12.2022).

Кількість публікацій – 29, з них монографій - 2, навчально-методичних посібників - 2.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=efj7UJkAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGTfiYWZrtk1N6h3D99e6HzdzZEfow

https://scholar.google.com.ua/citations?user=efj7UJkAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGTfiYWZrtk1N6h3D99e6HzdzZEfow

https://orcid.org/0000-0002-8508-5562

Кривуша Олена Леонідівна

кандидат медичних наук, доцент, відповідальна за науково-дослідницьку роботу кафедри.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії та дитячий гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії.

Відповідальна за проведення виробничої практики студентів IV курсу медичного факультету, відповідальна за роботу Студентського Наукового Товариства кафедри, секретар нарад та науковий інформатор кафедри.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Клініко-імунологічні аспекти гострих кишкових інфекцій у дітей та особливості відновлення мікрофлори кишечника у постінфекційний період» за спеціальністю – педіатрія (рік захисту - 2004).

Кількість публікацій – 117, з них монографій - 4, навчальних посібників - 3.

https://scholar.google.com/citations?user=WeF1Bh4AAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-2095-5504

Петренко Людмила Леонідівна

Кандидат медичних наук, асистент кафедри.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, лікар дитячий ендокринолог.

Відповідальна за лікувальну роботу кафедри.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: «Клініко-параклінічні особливості хронічних захворювань гастродуоденальної зони та удосконалення їх лікування у дітей з патологією щитовидної залози» за спеціальністю – педіатрія (рік захисту - 2003).

Кількість публікацій – 103, з них монографій - 3, навчальних посібників - 3.

https://scholar.google.com/citations?user=HhqluzcAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-0716-285X

Русакова Олена Олексіївна

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Відповідальна за виховну роботу кафедри, відповідальний секретар приймальної комісії ДЗ "ДМА МОЗ України" ;

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук: "Диференційований вибір протизапальних засобів при лікуванні гострого обструктивного бронхіту у дітей раннього віку" за спеціальністю - педіатрія (рік захисту - 2017).

Кількість публікацій - 33, з них навчальних посібників - 1.

https://scholar.google.com/citations?user=Bdnx6XkAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-5097-1185

Нікуліна Анна Олексіївна

Асистент кафедри, кандидат медичних наук, доцент.

Лікар - педіатр вищої кваліфікаційної категорії, дитячий ендокринолог

першої кваліфікаційної категорії.

Відповідальний виконавець додаткової науково – дослідної роботи

кафедри на тему: «Прогнозування розвитку дитячих захворювань,

асоційованих з цивілізацією» (2020 – 2022 рр.). Відповідальна за роботу з

іноземними студентами, контроль ведення електронних журналів і

реєстрацію науково-публіцистичної продукції кафедри.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора

філософії (кандидата медичних наук): «Клініко-генетичні особливості

ожиріння у дітей з поліморфізмами гена лактази» (Рік захисту - 2018 р.).

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора

медичних наук: «Диференційований підхід до ведення дітей з різними

фенотипами ожиріння, асоційованих з хронічним низькорівневим

запаленням» за спеціальністю – педіатрія (Термін виконання: 2021 – 2027).

Кількість публікацій – 84, з них - 6 монографій, 3 – навчальних

посібника

https://scholar.google.com/citations?user=hvijXLAAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0002-8617-9341

Бабич Вероніка Леонідівна

Асистент кафедри, доктор філософії за спеціальністю «Педіатрія».

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, дитячий гастроентеролог.

Відповідальна за електронний архів праць співробітників кафедри

(Репозитарій ДЗ «ДМА МОЗ України»), відповідальна з питань цивільного захисту кафедри, відповідальна за охорону праці, протипожежну безпеку, електробезпеку на кафедрі.

Член технічної екзаменаційної комісії ІІ медичного факультету з проведення атестації випускників академії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії: «Медикаментозна корекція функціональних розладів жовчного міхура та сфінктера Одді в дітей» за спеціальністю – педіатрія (Рік захисту -2021).

Кількість публікацій - 73, з них 3 монографії, 3 навчально-методичних посібника.

https://scholar.google.com/citations?user=HtWH15MAAAAJ&hl=ru

https://orcid.org/0000-0001-9261-9051

Токарєва Наталія Михайлівна

Асистент кафедри, профорг кафедри.

Лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук): "Особливості мукозального захисту у дітей раннього віку з гострим бронхітом" (термін виконання - 2018 р.).

Кількість публікацій – 10, з них монографій - 1.

https://scholar.google.com/citations?user=rYIm0XAAAAAJ&hl=ru