Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра організована в 1983 р. як кафедра пропедевтики дитячих хвороб. Очолила кафедру д.м.н., професор Діана Георгіївна Кулінич, учениця доцента І.Б.Баскіної та професора Т.О.Богомаз. Професор Д.Г Кулінич є автором 132 наукових праць та 2 монографій. Під її керівництвом виконано 2 кандидатські дисертації (Герасименко О.М., 1992, Агафонова О.О., 2000) та 1 докторська дисертація (Абатуров О.Є., 1996).

У 1993 - 1996 р.р. кафедру пропедевтики дитячих хвороб, яку в 1994 р. реорганізовано в кафедру факультетської педіатрії, очолював к.м.н., доцент О.Є.Абатуров. У 1996 р. об’єднали з кафедрою дитячих інфекційних хвороб, якою протягом 1996 - 2008 р.р. завідувала д.м.н., професор Л.Р.Шостакович-Корецька. Багато років на кафедрі працювали доценти, кандидати медичних наук Ю.П.М’ясоїд, Л.М.Кривошея, А.Г.Верник, О.М.Герасименко; асистент, а зараз професор, д.м.н., декан ФПО ДМА В.І.Снісар; асистенти, кандидати медичних наук І.Д.Мосіяш, Л.М.Цвинтарна, В.К.Бєлякова, які внесли великий вклад в розвиток кафедри та виховання студентів, молодих викладачів, лікарів.

З вересня 2008 р. відокремлено підрозділ «дитячі інфекційні хвороби» і організована кафедра факультетської педіатрії та медичної генетики, яку очолив д.м.н., професор О.Є. Абатуров.

Олександр Євгенович Абатуров - учень професора Т.О.Богомаз та професора Д.Г. Кулінич; автор понад 600 наукових робіт, в тому числі 16 монографій, 10 навчальних посібників, 9 методичних рекомендацій, 6 патентів на винахід. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації (Височина І.Л. та Петренко Л.Л., 2003, Завгородняя Н.Ю., 2013, Степанова Ю.Ю., 2015), докторська дисертація (Височина І.Л.,2014). На кафедрі виконується 3 кандидатських роботи та планується 1 докторська та 2 кандидатськіх.

Професор О.Є.Абатуров – член експертної ради з клінічної медицини ДАК Украйни, голова асоціації дитячих гастроентерологів Дніпропетровської області, головний редактор журнала «Здоровье ребенка»,  член редакційної ради фахових журналів «Педіатрія, акушерство та гінекологія», «Современная педиатрия», «Международный педиатрический журнал», «Педиатрия. Восточная Европа», є членом міжнародної професорської асоціації. За професійні заслуги професор О.Є. Абатуров нагороджений Почесною грамотою МОЗ України (2006, 2007), подякою ректора ДМА (2006), медаллю за заслуги перед містом Дніпропетровськ (2006).

Нині на кафедрі працюють: доценти, к.м.н. О.Л.Кривуша, к.м.н. В.О.Дитятковський, к.м.н. О.О.Русакова, к.м.н.  А.О.Нікуліна, асистенти к.м.н. Н.М Токарєва,  д.ф. В.Л.Бабич.

Кафедра з 01.09.2003 є опорною з дисципліни «Педіатрія». Співробітники брали участь в розробці типових навчальних програм з педіатрії МОЗ України, в розробці та внесенні змін до галузевих стандартів вищої освіти напряму підготовки «Медицина» (ОКХ), протоколів надання медичної допомоги дітям.

Основним науковим напрямом кафедри є удосконалення лікувально-профілактичних заходів при інфекційно-запальних захворюваннях у дітей на основі вивчення етіопатогенетичних чинників, факторів вродженого та системного імунітету, мікробіоценозу респіраторного та травного трактів. На кафедрі вивчається роль молекулярних механізмів неспецифічного вродженого імунітету у розвитку хелікобактерної інфекції у дітей, аллергичних захворювань у дітей з супутньою патологією травної системи (доцент В.О.Дитятковський), часто хворіючих дітей (доцент О.О.Русакова, асистент В.Л.Бабич), інфекційно-запальних захворювань кишечнику (доценти О.Л.Кривуша, А.О.Нікуліна)).  Співробітники протягом багатьох років є активними учасниками національних та міжнародних науково-практичних конференцій, з’їздів та симпозіумів, науково-методичних конференцій; опубліковано понад 1000 наукових праць, в т.ч. 16 монографій, 19 інформаційних листів, 10 методичних рекомендацій, 10 навчальних посібників. Викладачі кафедри є постійними учасниками проведення науково-практичних міжрегіональних семінарів з безперервного професійного розвитку педіатрів та сімейних лікарів «Концепція Державної програми «Здорова дитина» МОЗ України на 2008-2017 рр. та сучасні проблеми педіатрії в регіоні» як складової безперервної професійної освіти лікарів; республіканських та міжнародних круглих столів з питань харчування дітей раннього віку, раціональної антибіотикотерапії та ін., регулярно проводять школи-семінари для підвищення кваліфікації дитячих гастроентерологів та ендокринологів міста та області.

На кафедрі проходять навчання магістри, клінічні ординатори, працює студентський науковий гурток. Всі викладачі відзначаються високим професіоналізмом, мають вищу або першу лікарську категорію за фахом «Педіатрія»; крім того кожний спеціалізується в одному з клінічних напрямків: дитяча гастроентерологія (доц. Кривуша О.Л., ас. Бабич В.Л), дитяча алергологія  (доц. Дитятковський В.О.), дитяча пульмонологія (доц. Агафонова О.О., доц.Русакова О.О.), дитяча ендокринологія (доц. Нікуліна А.О.)

Клінічною базою кафедри є багатопрофільна дитяча лікарня: Комунальний заклад «Міська дитяча клінічна лікарня №1», до складу якої входять міське гастроентерологічне та обласне ендокринологічне, інфекційне кишкове та інфекційні відділення респіраторної патології для дітей раннього і старшого віку. Заняття зі студентами та лікувально-консультативна робота проводиться також на базі ДУ Інституту гастроентерології НАМН України (директор Ю.М.Степанов). Крім базової лікарні, співробітники надають лікувально-консультативну допомогу лікарям поліклінічних відділень та дитячого будинку.

Кафедра протягом багатьох років співпрацює з Королівським медичним коледжем Англії.

Викладачі - активні учасники громадського життя факультету та академії: проф. О.Є. Абатуров - голова проблемної комісії «Здоров’я матері та дитини» та предметної комісії з «Педіатрії» ДДМУ.

Одним з важливих аспектів громадської роботи кафедри є виховання у студентів почуття патріотизму та громадської відповідальності, гуманізму, формування моделі сучасного лікаря.